atomicassets
2.0000 TLOS | .39 $
.0000 TLOS in REX

0.0000 TLOS

UNSTAKED

2.0000 TLOS

STAKED

NET 0.0000 / CPU 0.0000

UNSTAKING

6.29 ms. / 0.00 hr.

CPU 1.00 TLOS

0.00 KB / 0.04 GB

BANDWIDTH 1.00 TLOS

2,428.21 KB / 2,509.17 KB

MEMORY USAGE 96.77 %
TOKENS
VOTES
Showing 1 to 100 entries
ACTIONS
TRX BLOCK & DATE ACTION DATA MEMO
ca5145b382...
229933955
2022-08-07 21:10:44

sender_asset_ids : 3298534883728
sender : laxen.gm
recipient : atomicmarket
memo : sale
offer_id : 134
recipient_asset_ids :
ca5145b382...
229933955
2022-08-07 21:10:44

sender_asset_ids : 3298534883728
sender : laxen.gm
recipient : atomicmarket
memo : sale
recipient_asset_ids :
ca5145b382...
229933955
2022-08-07 21:10:44

offer_id : 133
503c1bfbc7...
229933204
2022-08-07 21:04:29

sender_asset_ids : 3298534883728
sender : laxen.gm
recipient : atomicmarket
memo : sale
offer_id : 133
recipient_asset_ids :
503c1bfbc7...
229933204
2022-08-07 21:04:29

sender_asset_ids : 3298534883728
sender : laxen.gm
recipient : atomicmarket
memo : sale
recipient_asset_ids :
a2c07e915c...
229596287
2022-08-05 22:16:28

data :
   value : stringQmf9Jb12aN3YN9ovPsEB57VXsVdh54BtL7boMpWHZskYCp
   key : img
   value : stringAvenir
   key : name
   value : stringWombat
   key : description
author : tiavincent12
allow_notify : true
notify_accounts : tiavincent12
authorized_accounts : tiavincent12
collection_name : qbkevncbrqgg
market_fee : 0.05
f15bf6ccb6...
224229351
2022-07-05 20:26:06

immutable_data :
   value : stringmusic
   key : category
   value : stringEtt tappert försök till en sommarplåga som verkligen inte blev en hitt. Nyligen tillagd slutkomentar i låten också för ökad finess, troligen utan ökad förbättring.
   key : description
   value : stringEpa Donk - Summer edition
   key : name
   value : stringmythic
   key : rarity
   value : stringQmRa6M3kf7dA1NAZB8YZnboXBCxoPgdc1vPQkoRExQZGAA
   key : video
backed_tokens :
authorized_minter : laxen.gm
immutable_template_data :
mutable_data :
template_id : -1
asset_id : 3298534883728
schema_name : laxenmusik
new_asset_owner : laxen.gm
collection_name : laxenmusik12
f15bf6ccb6...
224229351
2022-07-05 20:26:06

immutable_data :
   value : stringEpa Donk - Summer edition
   key : name
   value : stringQmRa6M3kf7dA1NAZB8YZnboXBCxoPgdc1vPQkoRExQZGAA
   key : video
   value : stringEtt tappert försök till en sommarplåga som verkligen inte blev en hitt. Nyligen tillagd slutkomentar i låten också för ökad finess, troligen utan ökad förbättring.
   key : description
   value : stringmythic
   key : rarity
   value : stringmusic
   key : category
authorized_minter : laxen.gm
mutable_data :
template_id : -1
schema_name : laxenmusik
new_asset_owner : laxen.gm
tokens_to_back :
collection_name : laxenmusik12
191a950cf2...
224229267
2022-07-05 20:25:24

schema_format :
   name : name
   type : string
   name : img
   type : string
   name : video
   type : string
   name : audio
   type : string
   name : description
   type : string
   name : rarity
   type : string
   name : category
   type : string
schema_name : laxenmusik
authorized_creator : laxen.gm
collection_name : laxenmusik12
cef94e3725...
224228890
2022-07-05 20:22:16

data :
   value : stringLaxen music
   key : name
   value : stringQmRJzwYpBoRkrS1XR4hGsQQovJnhL8LZkqtcnD1djtckvY
   key : img
   value : stringLåtar jag och polare hellre gjorde, än bra. Detta under tidigt 2000 tal.
   key : description
   value : string
   key : url
author : laxen.gm
allow_notify : true
notify_accounts : laxen.gm
authorized_accounts : laxen.gm
collection_name : laxenmusik12
market_fee : 0.06
5417fb9a92...
222974702
2022-06-28 14:09:07

sender_asset_ids : 3298534883727
sender : laxen.gm
recipient : atomicmarket
memo : sale
offer_id : 132
recipient_asset_ids :
5417fb9a92...
222974702
2022-06-28 14:09:07

sender_asset_ids : 3298534883727
sender : laxen.gm
recipient : atomicmarket
memo : sale
recipient_asset_ids :
2e03cb7f0d...
222974407
2022-06-28 14:06:40

immutable_data :
   value : stringphotography
   key : category
   value : stringLooking for criminals in the woods - Behind the scenes from Swedish police series 112 Exlusiv photo taken by me from the recording of the show.
   key : description
   value : stringQmWJJRF1wzeiKBmr7wJ8RCJtJyY6bcQJkQQuXSdmyKnUoF
   key : img
   value : string#1 Swedish police
   key : name
   value : stringmythic
   key : rarity
backed_tokens :
authorized_minter : laxen.gm
immutable_template_data :
mutable_data :
template_id : -1
asset_id : 3298534883727
schema_name : shema1
new_asset_owner : laxen.gm
collection_name : tvshow112345
2e03cb7f0d...
222974407
2022-06-28 14:06:40

immutable_data :
   value : string#1 Swedish police
   key : name
   value : stringQmWJJRF1wzeiKBmr7wJ8RCJtJyY6bcQJkQQuXSdmyKnUoF
   key : img
   value : stringLooking for criminals in the woods - Behind the scenes from Swedish police series 112 Exlusiv photo taken by me from the recording of the show.
   key : description
   value : stringmythic
   key : rarity
   value : stringphotography
   key : category
authorized_minter : laxen.gm
mutable_data :
template_id : -1
schema_name : shema1
new_asset_owner : laxen.gm
tokens_to_back :
collection_name : tvshow112345
e41e172aa5...
222973842
2022-06-28 14:01:57

schema_format :
   name : name
   type : string
   name : img
   type : string
   name : video
   type : string
   name : audio
   type : string
   name : description
   type : string
   name : rarity
   type : string
   name : category
   type : string
schema_name : shema1
authorized_creator : laxen.gm
collection_name : tvshow112345
d99321744a...
222973617
2022-06-28 14:00:05

data :
   value : string112 Swedish Tv Show
   key : name
   value : stringQmTW881YhQvNoExLJXsNh1416iu6GeNnhf9S72AiBV2er1
   key : img
   value : stringPhotographs taken behind the scenes of the Swedish version of cops. "112 - på liv och död"
   key : description
   value : string
   key : url
author : laxen.gm
allow_notify : true
notify_accounts : laxen.gm
authorized_accounts : laxen.gm
collection_name : tvshow112345
market_fee : 0.06
44ae5d7fcf...
222924377
2022-06-28 07:09:38

sender_asset_ids : 3298534883726
sender : hanskybacca1
recipient : atomicmarket
memo : sale
offer_id : 131
recipient_asset_ids :
44ae5d7fcf...
222924377
2022-06-28 07:09:38

sender_asset_ids : 3298534883726
sender : hanskybacca1
recipient : atomicmarket
memo : sale
recipient_asset_ids :
ac32911b19...
222924229
2022-06-28 07:08:24

immutable_data :
backed_tokens :
authorized_minter : hanskybacca1
immutable_template_data :
   value : stringart
   key : category
   value : stringA Set of 5 3D ZPTC Coin NFT's
   key : description
   value : stringZepta Coin - 3D ZPTC
   key : name
   value : stringlegendary
   key : rarity
   value : stringQmeS5SzJsUx39V1U6T1Ek2a1gg27AzRQX2PnY8vHhrkqoN
   key : video
mutable_data :
template_id : 39
asset_id : 3298534883726
schema_name : series1
new_asset_owner : hanskybacca1
collection_name : hanskybacca1
ac32911b19...
222924229
2022-06-28 07:08:24

immutable_data :
authorized_minter : hanskybacca1
mutable_data :
template_id : 39
schema_name : series1
new_asset_owner : hanskybacca1
tokens_to_back :
collection_name : hanskybacca1
467721050a...
222921156
2022-06-28 06:42:48

immutable_data :
   value : stringart
   key : category
   value : stringA Set of 5 3D ZPTC Coin NFT's
   key : description
   value : stringZepta Coin - 3D ZPTC
   key : name
   value : stringlegendary
   key : rarity
   value : stringQmeS5SzJsUx39V1U6T1Ek2a1gg27AzRQX2PnY8vHhrkqoN
   key : video
transferable : true
max_supply : 5
burnable : true
template_id : 39
schema_name : series1
authorized_creator : hanskybacca1
collection_name : hanskybacca1
467721050a...
222921156
2022-06-28 06:42:48

immutable_data :
   value : stringZepta Coin - 3D ZPTC
   key : name
   value : stringQmeS5SzJsUx39V1U6T1Ek2a1gg27AzRQX2PnY8vHhrkqoN
   key : video
   value : stringA Set of 5 3D ZPTC Coin NFT's
   key : description
   value : stringlegendary
   key : rarity
   value : stringart
   key : category
transferable : true
max_supply : 5
burnable : true
schema_name : series1
authorized_creator : hanskybacca1
collection_name : hanskybacca1
467721050a...
222921156
2022-06-28 06:42:48

schema_format :
   name : name
   type : string
   name : img
   type : string
   name : video
   type : string
   name : audio
   type : string
   name : description
   type : string
   name : rarity
   type : string
   name : category
   type : string
schema_name : series1
authorized_creator : hanskybacca1
collection_name : hanskybacca1
467721050a...
222921156
2022-06-28 06:42:48

data :
   value : stringhanskybacca1
   key : name
   value : string
   key : img
   value : string
   key : description
   value : string
   key : url
author : hanskybacca1
allow_notify : true
notify_accounts : hanskybacca1
authorized_accounts : hanskybacca1
collection_name : hanskybacca1
market_fee : 0.05
6ef4ef166a...
222662701
2022-06-26 18:48:59

asset_ids : 3298534883599
memo : AtomicMarket Purchased Sale - ID # 119
from : atomicmarket
to : laxen.gm
collection_name : zeptanftsale
AtomicMarket Purchased Sale - ID # 119
6ef4ef166a...
222662701
2022-06-26 18:48:59
atomicmarket -> laxen.gm null AtomicMarket Purchased Sale - ID # 119
6ef4ef166a...
222662701
2022-06-26 18:48:59

asset_ids : 3298534883599
memo : Accepted Offer ID: 119
from : zeptanftsale
to : atomicmarket
collection_name : zeptanftsale
Accepted Offer ID: 119
6ef4ef166a...
222662701
2022-06-26 18:48:59

offer_id : 119
d1ae9ed6c2...
221978706
2022-06-22 19:47:00

sender_asset_ids : 3298534883725
sender : laxen.gm
recipient : atomicmarket
memo : sale
offer_id : 130
recipient_asset_ids :
d1ae9ed6c2...
221978706
2022-06-22 19:47:00

sender_asset_ids : 3298534883725
sender : laxen.gm
recipient : atomicmarket
memo : sale
recipient_asset_ids :
46b4c75937...
221978680
2022-06-22 19:46:47

sender_asset_ids : 3298534883724
sender : laxen.gm
recipient : atomicmarket
memo : sale
offer_id : 129
recipient_asset_ids :
46b4c75937...
221978680
2022-06-22 19:46:47

sender_asset_ids : 3298534883724
sender : laxen.gm
recipient : atomicmarket
memo : sale
recipient_asset_ids :
6427cfda04...
221978647
2022-06-22 19:46:30

sender_asset_ids : 3298534883723
sender : laxen.gm
recipient : atomicmarket
memo : sale
offer_id : 128
recipient_asset_ids :
6427cfda04...
221978647
2022-06-22 19:46:30

sender_asset_ids : 3298534883723
sender : laxen.gm
recipient : atomicmarket
memo : sale
recipient_asset_ids :
f7e7c55a59...
221978620
2022-06-22 19:46:17

sender_asset_ids : 3298534883722
sender : laxen.gm
recipient : atomicmarket
memo : sale
offer_id : 127
recipient_asset_ids :
f7e7c55a59...
221978620
2022-06-22 19:46:17

sender_asset_ids : 3298534883722
sender : laxen.gm
recipient : atomicmarket
memo : sale
recipient_asset_ids :
dc082d2537...
221978587
2022-06-22 19:46:00

sender_asset_ids : 3298534883721
sender : laxen.gm
recipient : atomicmarket
memo : sale
offer_id : 126
recipient_asset_ids :
dc082d2537...
221978587
2022-06-22 19:46:00

sender_asset_ids : 3298534883721
sender : laxen.gm
recipient : atomicmarket
memo : sale
recipient_asset_ids :
725f0e6ab0...
221978090
2022-06-22 19:41:52

immutable_data :
backed_tokens :
authorized_minter : laxen.gm
immutable_template_data :
   value : stringraffle
   key : category
   value : stringFirst edition of Laxen coin NFT. A coin gives you the chance to win an exclusive NFT worth 70 tlos.
   key : description
   value : stringQmPaKKYwBcV5JzJdH869UWjPHg6FGGLyj9P6ZgrmmBd1Tc
   key : img
   value : stringLaxen coin
   key : name
   value : stringrare
   key : rarity
mutable_data :
template_id : 38
asset_id : 3298534883725
schema_name : series1
new_asset_owner : laxen.gm
collection_name : laxen.gm
725f0e6ab0...
221978090
2022-06-22 19:41:52

immutable_data :
backed_tokens :
authorized_minter : laxen.gm
immutable_template_data :
   value : stringraffle
   key : category
   value : stringFirst edition of Laxen coin NFT. A coin gives you the chance to win an exclusive NFT worth 70 tlos.
   key : description
   value : stringQmPaKKYwBcV5JzJdH869UWjPHg6FGGLyj9P6ZgrmmBd1Tc
   key : img
   value : stringLaxen coin
   key : name
   value : stringrare
   key : rarity
mutable_data :
template_id : 38
asset_id : 3298534883724
schema_name : series1
new_asset_owner : laxen.gm
collection_name : laxen.gm
725f0e6ab0...
221978090
2022-06-22 19:41:52

immutable_data :
backed_tokens :
authorized_minter : laxen.gm
immutable_template_data :
   value : stringraffle
   key : category
   value : stringFirst edition of Laxen coin NFT. A coin gives you the chance to win an exclusive NFT worth 70 tlos.
   key : description
   value : stringQmPaKKYwBcV5JzJdH869UWjPHg6FGGLyj9P6ZgrmmBd1Tc
   key : img
   value : stringLaxen coin
   key : name
   value : stringrare
   key : rarity
mutable_data :
template_id : 38
asset_id : 3298534883723
schema_name : series1
new_asset_owner : laxen.gm
collection_name : laxen.gm
725f0e6ab0...
221978090
2022-06-22 19:41:52

immutable_data :
backed_tokens :
authorized_minter : laxen.gm
immutable_template_data :
   value : stringraffle
   key : category
   value : stringFirst edition of Laxen coin NFT. A coin gives you the chance to win an exclusive NFT worth 70 tlos.
   key : description
   value : stringQmPaKKYwBcV5JzJdH869UWjPHg6FGGLyj9P6ZgrmmBd1Tc
   key : img
   value : stringLaxen coin
   key : name
   value : stringrare
   key : rarity
mutable_data :
template_id : 38
asset_id : 3298534883722
schema_name : series1
new_asset_owner : laxen.gm
collection_name : laxen.gm
725f0e6ab0...
221978090
2022-06-22 19:41:52

immutable_data :
backed_tokens :
authorized_minter : laxen.gm
immutable_template_data :
   value : stringraffle
   key : category
   value : stringFirst edition of Laxen coin NFT. A coin gives you the chance to win an exclusive NFT worth 70 tlos.
   key : description
   value : stringQmPaKKYwBcV5JzJdH869UWjPHg6FGGLyj9P6ZgrmmBd1Tc
   key : img
   value : stringLaxen coin
   key : name
   value : stringrare
   key : rarity
mutable_data :
template_id : 38
asset_id : 3298534883721
schema_name : series1
new_asset_owner : laxen.gm
collection_name : laxen.gm
725f0e6ab0...
221978090
2022-06-22 19:41:52

immutable_data :
authorized_minter : laxen.gm
mutable_data :
template_id : 38
schema_name : series1
new_asset_owner : laxen.gm
tokens_to_back :
collection_name : laxen.gm
b72ae78631...
221977808
2022-06-22 19:39:31

immutable_data :
   value : stringraffle
   key : category
   value : stringFirst edition of Laxen coin NFT. A coin gives you the chance to win an exclusive NFT worth 70 tlos.
   key : description
   value : stringQmPaKKYwBcV5JzJdH869UWjPHg6FGGLyj9P6ZgrmmBd1Tc
   key : img
   value : stringLaxen coin
   key : name
   value : stringrare
   key : rarity
transferable : true
max_supply : 5
burnable : true
template_id : 38
schema_name : series1
authorized_creator : laxen.gm
collection_name : laxen.gm
b72ae78631...
221977808
2022-06-22 19:39:31

immutable_data :
   value : stringLaxen coin
   key : name
   value : stringQmPaKKYwBcV5JzJdH869UWjPHg6FGGLyj9P6ZgrmmBd1Tc
   key : img
   value : stringFirst edition of Laxen coin NFT. A coin gives you the chance to win an exclusive NFT worth 70 tlos.
   key : description
   value : stringrare
   key : rarity
   value : stringraffle
   key : category
transferable : true
max_supply : 5
burnable : true
schema_name : series1
authorized_creator : laxen.gm
collection_name : laxen.gm
b72ae78631...
221977808
2022-06-22 19:39:31

schema_format :
   name : name
   type : string
   name : img
   type : string
   name : video
   type : string
   name : audio
   type : string
   name : description
   type : string
   name : rarity
   type : string
   name : category
   type : string
schema_name : series1
authorized_creator : laxen.gm
collection_name : laxen.gm
b72ae78631...
221977808
2022-06-22 19:39:31

data :
   value : stringlaxen.gm
   key : name
   value : string
   key : img
   value : string
   key : description
   value : string
   key : url
author : laxen.gm
allow_notify : true
notify_accounts : laxen.gm
authorized_accounts : laxen.gm
collection_name : laxen.gm
market_fee : 0.05
17a2340654...
221970786
2022-06-22 18:41:00

backed_tokens :
asset_ram_payer : laxen.gm
old_immutable_data :
   value : stringart
   key : category
   value : stringtesting testing, selfie on work!
   key : description
   value : stringQmaZAab2qfydapMn4WrEYuG2KsMDjhc2zWHiBTRDrqxrtM
   key : img
   value : stringSwedish police and thief
   key : name
   value : stringmythic
   key : rarity
asset_owner : laxen.gm
template_id : -1
asset_id : 3298534883720
schema_name : police
old_mutable_data :
collection_name : swedish12345
17a2340654...
221970786
2022-06-22 18:41:00

asset_owner : laxen.gm
asset_id : 3298534883720
76b995fecb...
221969999
2022-06-22 18:34:26

immutable_data :
   value : stringart
   key : category
   value : stringtesting testing, selfie on work!
   key : description
   value : stringQmaZAab2qfydapMn4WrEYuG2KsMDjhc2zWHiBTRDrqxrtM
   key : img
   value : stringSwedish police and thief
   key : name
   value : stringmythic
   key : rarity
backed_tokens :
authorized_minter : laxen.gm
immutable_template_data :
mutable_data :
template_id : -1
asset_id : 3298534883720
schema_name : police
new_asset_owner : laxen.gm
collection_name : swedish12345
76b995fecb...
221969999
2022-06-22 18:34:26

immutable_data :
   value : stringSwedish police and thief
   key : name
   value : stringQmaZAab2qfydapMn4WrEYuG2KsMDjhc2zWHiBTRDrqxrtM
   key : img
   value : stringtesting testing, selfie on work!
   key : description
   value : stringmythic
   key : rarity
   value : stringart
   key : category
authorized_minter : laxen.gm
mutable_data :
template_id : -1
schema_name : police
new_asset_owner : laxen.gm
tokens_to_back :
collection_name : swedish12345
6fdbfdeeba...
221969856
2022-06-22 18:33:15

schema_format :
   name : name
   type : string
   name : img
   type : string
   name : video
   type : string
   name : audio
   type : string
   name : description
   type : string
   name : rarity
   type : string
   name : category
   type : string
schema_name : police
authorized_creator : laxen.gm
collection_name : swedish12345
e848324b87...
221969633
2022-06-22 18:31:23

data :
   value : stringSwedish police and thief
   key : name
   value : stringQmaZAab2qfydapMn4WrEYuG2KsMDjhc2zWHiBTRDrqxrtM
   key : img
   value : stringPolice
   key : description
   value : string
   key : url
author : laxen.gm
allow_notify : true
notify_accounts : laxen.gm
authorized_accounts : laxen.gm
collection_name : swedish12345
market_fee : 0.06
4600c2b758...
221022330
2022-06-17 06:47:46

immutable_data :
   value : stringart
   key : category
   value : stringdazzler
   key : description
   value : stringQmTGESpPXQNH4bv7UDwXNGMAKPvUUrSRdxuoVkqGMLWHjP
   key : img
   value : stringDazzler spark
   key : name
   value : stringrare
   key : rarity
backed_tokens :
authorized_minter : zepta1125a4a
immutable_template_data :
mutable_data :
template_id : -1
asset_id : 3298534883719
schema_name : dazzler12345
new_asset_owner : zepta1125a4a
collection_name : dzzker123453
4600c2b758...
221022330
2022-06-17 06:47:46

immutable_data :
   value : stringDazzler spark
   key : name
   value : stringQmTGESpPXQNH4bv7UDwXNGMAKPvUUrSRdxuoVkqGMLWHjP
   key : img
   value : stringdazzler
   key : description
   value : stringrare
   key : rarity
   value : stringart
   key : category
authorized_minter : zepta1125a4a
mutable_data :
template_id : -1
schema_name : dazzler12345
new_asset_owner : zepta1125a4a
tokens_to_back :
collection_name : dzzker123453
bae7285fe2...
221021737
2022-06-17 06:42:50

schema_format :
   name : name
   type : string
   name : img
   type : string
   name : video
   type : string
   name : audio
   type : string
   name : description
   type : string
   name : rarity
   type : string
   name : category
   type : string
schema_name : dazzler12345
authorized_creator : zepta1125a4a
collection_name : dzzker123453
321108cfb3...
220839289
2022-06-16 05:16:38

data :
   value : stringShaman King
   key : name
   value : stringQmTGESpPXQNH4bv7UDwXNGMAKPvUUrSRdxuoVkqGMLWHjP
   key : img
   value : string
   key : description
   value : string
   key : url
author : zepta1125a4a
allow_notify : true
notify_accounts : zepta1125a4a
authorized_accounts : zepta1125a4a
collection_name : dzzker123453
market_fee : 0.06
58e8452c67...
220730657
2022-06-15 14:11:22

asset_ids : 3298534883598
memo : AtomicMarket Purchased Sale - ID # 120
from : atomicmarket
to : laxen.gm
collection_name : zeptanftsale
AtomicMarket Purchased Sale - ID # 120
58e8452c67...
220730657
2022-06-15 14:11:22
atomicmarket -> laxen.gm null AtomicMarket Purchased Sale - ID # 120
58e8452c67...
220730657
2022-06-15 14:11:22

asset_ids : 3298534883598
memo : Accepted Offer ID: 120
from : zeptanftsale
to : atomicmarket
collection_name : zeptanftsale
Accepted Offer ID: 120
58e8452c67...
220730657
2022-06-15 14:11:22

offer_id : 120
2756130236...
220607758
2022-06-14 21:01:23

immutable_data :
backed_tokens :
authorized_minter : seedsnftrees
immutable_template_data :
   value : stringA 100 Seed Money Tree. This NFT generates Seeds cryptocurrency weekly, airdropped to the holder Telos or Seeds account. Learn more at regenprotocol.finance
   key : Description
   value : stringQmRLJAnrdxztb4gqYBQi4bryAUhnmKVwEkBD6aQ1cS2BbM
   key : img
   value : stringSeeds Money NFTREE Tier 1
   key : name
mutable_data :
template_id : 34
asset_id : 3298534883718
schema_name : trees
new_asset_owner : daofundtoken
collection_name : seedsnftrees
2756130236...
220607758
2022-06-14 21:01:23

immutable_data :
authorized_minter : seedsnftrees
mutable_data :
template_id : 34
schema_name : trees
new_asset_owner : daofundtoken
tokens_to_back :
collection_name : seedsnftrees
0250306f61...
220607750
2022-06-14 21:01:19

immutable_data :
backed_tokens :
authorized_minter : seedsnftrees
immutable_template_data :
   value : stringA 100 Seed Money Tree. This NFT generates Seeds cryptocurrency weekly, airdropped to the holder Telos or Seeds account. Learn more at regenprotocol.finance
   key : Description
   value : stringQmRLJAnrdxztb4gqYBQi4bryAUhnmKVwEkBD6aQ1cS2BbM
   key : img
   value : stringSeeds Money NFTREE Tier 1
   key : name
mutable_data :
template_id : 34
asset_id : 3298534883717
schema_name : trees
new_asset_owner : daofundtoken
collection_name : seedsnftrees
0250306f61...
220607750
2022-06-14 21:01:19

immutable_data :
authorized_minter : seedsnftrees
mutable_data :
template_id : 34
schema_name : trees
new_asset_owner : daofundtoken
tokens_to_back :
collection_name : seedsnftrees
dc38a536b8...
220607741
2022-06-14 21:01:14

immutable_data :
backed_tokens :
authorized_minter : seedsnftrees
immutable_template_data :
   value : stringA 100 Seed Money Tree. This NFT generates Seeds cryptocurrency weekly, airdropped to the holder Telos or Seeds account. Learn more at regenprotocol.finance
   key : Description
   value : stringQmRLJAnrdxztb4gqYBQi4bryAUhnmKVwEkBD6aQ1cS2BbM
   key : img
   value : stringSeeds Money NFTREE Tier 1
   key : name
mutable_data :
template_id : 34
asset_id : 3298534883716
schema_name : trees
new_asset_owner : daofundtoken
collection_name : seedsnftrees
dc38a536b8...
220607741
2022-06-14 21:01:14

immutable_data :
authorized_minter : seedsnftrees
mutable_data :
template_id : 34
schema_name : trees
new_asset_owner : daofundtoken
tokens_to_back :
collection_name : seedsnftrees
f1b993942b...
220607724
2022-06-14 21:01:06

immutable_data :
backed_tokens :
authorized_minter : seedsnftrees
immutable_template_data :
   value : stringA 1000 Seed Money Tree. This NFT generates Seeds cryptocurrency weekly, airdropped to the holder Telos or Seeds account. Learn more at regenprotocol.finance
   key : Description
   value : stringQmNoXWw4ntNuUHjg8mdyoGXq5qh4wuugJpGutLQKhduE8n
   key : img
   value : stringSeeds Money NFTREE Tier 2
   key : name
mutable_data :
template_id : 35
asset_id : 3298534883715
schema_name : trees
new_asset_owner : daofundtoken
collection_name : seedsnftrees
f1b993942b...
220607724
2022-06-14 21:01:06

immutable_data :
authorized_minter : seedsnftrees
mutable_data :
template_id : 35
schema_name : trees
new_asset_owner : daofundtoken
tokens_to_back :
collection_name : seedsnftrees
ecd0a449f0...
220607686
2022-06-14 21:00:47

immutable_data :
backed_tokens :
authorized_minter : seedsnftrees
immutable_template_data :
   value : stringA 10 000 Seed Money Tree. This NFT generates Seeds cryptocurrency weekly, airdropped to the holder Telos or Seeds account. Learn more at regenprotocol.finance
   key : Description
   value : stringQmbLCB8yYozHRbBypUQxrma6VyMMhukpCbwYkQ47GHmx1E
   key : img
   value : stringSeeds Money NFTREE Tier 3
   key : name
mutable_data :
template_id : 36
asset_id : 3298534883714
schema_name : trees
new_asset_owner : daofundtoken
collection_name : seedsnftrees
ecd0a449f0...
220607686
2022-06-14 21:00:47

immutable_data :
authorized_minter : seedsnftrees
mutable_data :
template_id : 36
schema_name : trees
new_asset_owner : daofundtoken
tokens_to_back :
collection_name : seedsnftrees
7a7e87368c...
220607681
2022-06-14 21:00:44

immutable_data :
backed_tokens :
authorized_minter : seedsnftrees
immutable_template_data :
   value : stringA 10 000 Seed Money Tree. This NFT generates Seeds cryptocurrency weekly, airdropped to the holder Telos or Seeds account. Learn more at regenprotocol.finance
   key : Description
   value : stringQmbLCB8yYozHRbBypUQxrma6VyMMhukpCbwYkQ47GHmx1E
   key : img
   value : stringSeeds Money NFTREE Tier 3
   key : name
mutable_data :
template_id : 36
asset_id : 3298534883713
schema_name : trees
new_asset_owner : daofundtoken
collection_name : seedsnftrees
7a7e87368c...
220607681
2022-06-14 21:00:44

immutable_data :
authorized_minter : seedsnftrees
mutable_data :
template_id : 36
schema_name : trees
new_asset_owner : daofundtoken
tokens_to_back :
collection_name : seedsnftrees
48cdf5feee...
220607668
2022-06-14 21:00:38

immutable_data :
backed_tokens :
authorized_minter : seedsnftrees
immutable_template_data :
   value : stringA 10 000 Seed Money Tree. This NFT generates Seeds cryptocurrency weekly, airdropped to the holder Telos or Seeds account. Learn more at regenprotocol.finance
   key : Description
   value : stringQmbLCB8yYozHRbBypUQxrma6VyMMhukpCbwYkQ47GHmx1E
   key : img
   value : stringSeeds Money NFTREE Tier 3
   key : name
mutable_data :
template_id : 36
asset_id : 3298534883712
schema_name : trees
new_asset_owner : daofundtoken
collection_name : seedsnftrees
48cdf5feee...
220607668
2022-06-14 21:00:38

immutable_data :
authorized_minter : seedsnftrees
mutable_data :
template_id : 36
schema_name : trees
new_asset_owner : daofundtoken
tokens_to_back :
collection_name : seedsnftrees
30258960de...
220607654
2022-06-14 21:00:31

immutable_data :
backed_tokens :
authorized_minter : seedsnftrees
immutable_template_data :
   value : stringA 10 000 Seed Money Tree. This NFT generates Seeds cryptocurrency weekly, airdropped to the holder Telos or Seeds account. Learn more at regenprotocol.finance
   key : Description
   value : stringQmbLCB8yYozHRbBypUQxrma6VyMMhukpCbwYkQ47GHmx1E
   key : img
   value : stringSeeds Money NFTREE Tier 3
   key : name
mutable_data :
template_id : 36
asset_id : 3298534883711
schema_name : trees
new_asset_owner : daofundtoken
collection_name : seedsnftrees
30258960de...
220607654
2022-06-14 21:00:31

immutable_data :
authorized_minter : seedsnftrees
mutable_data :
template_id : 36
schema_name : trees
new_asset_owner : daofundtoken
tokens_to_back :
collection_name : seedsnftrees
23db637bbd...
220607648
2022-06-14 21:00:28

immutable_data :
backed_tokens :
authorized_minter : seedsnftrees
immutable_template_data :
   value : stringA 10 000 Seed Money Tree. This NFT generates Seeds cryptocurrency weekly, airdropped to the holder Telos or Seeds account. Learn more at regenprotocol.finance
   key : Description
   value : stringQmbLCB8yYozHRbBypUQxrma6VyMMhukpCbwYkQ47GHmx1E
   key : img
   value : stringSeeds Money NFTREE Tier 3
   key : name
mutable_data :
template_id : 36
asset_id : 3298534883710
schema_name : trees
new_asset_owner : daofundtoken
collection_name : seedsnftrees
23db637bbd...
220607648
2022-06-14 21:00:28

immutable_data :
authorized_minter : seedsnftrees
mutable_data :
template_id : 36
schema_name : trees
new_asset_owner : daofundtoken
tokens_to_back :
collection_name : seedsnftrees
b760a4938f...
220607641
2022-06-14 21:00:24

immutable_data :
backed_tokens :
authorized_minter : seedsnftrees
immutable_template_data :
   value : stringA 10 000 Seed Money Tree. This NFT generates Seeds cryptocurrency weekly, airdropped to the holder Telos or Seeds account. Learn more at regenprotocol.finance
   key : Description
   value : stringQmbLCB8yYozHRbBypUQxrma6VyMMhukpCbwYkQ47GHmx1E
   key : img
   value : stringSeeds Money NFTREE Tier 3
   key : name
mutable_data :
template_id : 36
asset_id : 3298534883709
schema_name : trees
new_asset_owner : daofundtoken
collection_name : seedsnftrees
b760a4938f...
220607641
2022-06-14 21:00:24

immutable_data :
authorized_minter : seedsnftrees
mutable_data :
template_id : 36
schema_name : trees
new_asset_owner : daofundtoken
tokens_to_back :
collection_name : seedsnftrees
005d68fd7f...
220607584
2022-06-14 20:59:56

immutable_data :
backed_tokens :
authorized_minter : seedsnftrees
immutable_template_data :
   value : stringA 100 000 Seed Money Tree. This NFT generates Seeds cryptocurrency weekly, airdropped to the holder Telos or Seeds account. Learn more at regenprotocol.finance
   key : Description
   value : stringQmVW7huk4Ys9ssVNbtrbY6qRLsZwmWomzEYt5mrnzHzFJi
   key : img
   value : stringSeeds Money NFTREE Tier 4
   key : name
mutable_data :
template_id : 37
asset_id : 3298534883708
schema_name : trees
new_asset_owner : daofundtoken
collection_name : seedsnftrees
005d68fd7f...
220607584
2022-06-14 20:59:56

immutable_data :
authorized_minter : seedsnftrees
mutable_data :
template_id : 37
schema_name : trees
new_asset_owner : daofundtoken
tokens_to_back :
collection_name : seedsnftrees
186db7be2c...
220607577
2022-06-14 20:59:52

immutable_data :
backed_tokens :
authorized_minter : seedsnftrees
immutable_template_data :
   value : stringA 100 000 Seed Money Tree. This NFT generates Seeds cryptocurrency weekly, airdropped to the holder Telos or Seeds account. Learn more at regenprotocol.finance
   key : Description
   value : stringQmVW7huk4Ys9ssVNbtrbY6qRLsZwmWomzEYt5mrnzHzFJi
   key : img
   value : stringSeeds Money NFTREE Tier 4
   key : name
mutable_data :
template_id : 37
asset_id : 3298534883707
schema_name : trees
new_asset_owner : daofundtoken
collection_name : seedsnftrees
186db7be2c...
220607577
2022-06-14 20:59:52

immutable_data :
authorized_minter : seedsnftrees
mutable_data :
template_id : 37
schema_name : trees
new_asset_owner : daofundtoken
tokens_to_back :
collection_name : seedsnftrees
c3ec96a9e0...
220607567
2022-06-14 20:59:47

immutable_data :
backed_tokens :
authorized_minter : seedsnftrees
immutable_template_data :
   value : stringA 100 000 Seed Money Tree. This NFT generates Seeds cryptocurrency weekly, airdropped to the holder Telos or Seeds account. Learn more at regenprotocol.finance
   key : Description
   value : stringQmVW7huk4Ys9ssVNbtrbY6qRLsZwmWomzEYt5mrnzHzFJi
   key : img
   value : stringSeeds Money NFTREE Tier 4
   key : name
mutable_data :
template_id : 37
asset_id : 3298534883706
schema_name : trees
new_asset_owner : daofundtoken
collection_name : seedsnftrees
c3ec96a9e0...
220607567
2022-06-14 20:59:47

immutable_data :
authorized_minter : seedsnftrees
mutable_data :
template_id : 37
schema_name : trees
new_asset_owner : daofundtoken
tokens_to_back :
collection_name : seedsnftrees
197032259c...
220607559
2022-06-14 20:59:43

immutable_data :
backed_tokens :
authorized_minter : seedsnftrees
immutable_template_data :
   value : stringA 100 000 Seed Money Tree. This NFT generates Seeds cryptocurrency weekly, airdropped to the holder Telos or Seeds account. Learn more at regenprotocol.finance
   key : Description
   value : stringQmVW7huk4Ys9ssVNbtrbY6qRLsZwmWomzEYt5mrnzHzFJi
   key : img
   value : stringSeeds Money NFTREE Tier 4
   key : name
mutable_data :
template_id : 37
asset_id : 3298534883705
schema_name : trees
new_asset_owner : daofundtoken
collection_name : seedsnftrees
197032259c...
220607559
2022-06-14 20:59:43

immutable_data :
authorized_minter : seedsnftrees
mutable_data :
template_id : 37
schema_name : trees
new_asset_owner : daofundtoken
tokens_to_back :
collection_name : seedsnftrees
a33eb333f8...
220607554
2022-06-14 20:59:41

immutable_data :
backed_tokens :
authorized_minter : seedsnftrees
immutable_template_data :
   value : stringA 100 000 Seed Money Tree. This NFT generates Seeds cryptocurrency weekly, airdropped to the holder Telos or Seeds account. Learn more at regenprotocol.finance
   key : Description
   value : stringQmVW7huk4Ys9ssVNbtrbY6qRLsZwmWomzEYt5mrnzHzFJi
   key : img
   value : stringSeeds Money NFTREE Tier 4
   key : name
mutable_data :
template_id : 37
asset_id : 3298534883704
schema_name : trees
new_asset_owner : daofundtoken
collection_name : seedsnftrees
a33eb333f8...
220607554
2022-06-14 20:59:41

immutable_data :
authorized_minter : seedsnftrees
mutable_data :
template_id : 37
schema_name : trees
new_asset_owner : daofundtoken
tokens_to_back :
collection_name : seedsnftrees
c5343e143a...
220607548
2022-06-14 20:59:38

immutable_data :
backed_tokens :
authorized_minter : seedsnftrees
immutable_template_data :
   value : stringA 100 000 Seed Money Tree. This NFT generates Seeds cryptocurrency weekly, airdropped to the holder Telos or Seeds account. Learn more at regenprotocol.finance
   key : Description
   value : stringQmVW7huk4Ys9ssVNbtrbY6qRLsZwmWomzEYt5mrnzHzFJi
   key : img
   value : stringSeeds Money NFTREE Tier 4
   key : name
mutable_data :
template_id : 37
asset_id : 3298534883703
schema_name : trees
new_asset_owner : daofundtoken
collection_name : seedsnftrees
c5343e143a...
220607548
2022-06-14 20:59:38

immutable_data :
authorized_minter : seedsnftrees
mutable_data :
template_id : 37
schema_name : trees
new_asset_owner : daofundtoken
tokens_to_back :
collection_name : seedsnftrees
6898ececad...
220607544
2022-06-14 20:59:36

immutable_data :
backed_tokens :
authorized_minter : seedsnftrees
immutable_template_data :
   value : stringA 100 000 Seed Money Tree. This NFT generates Seeds cryptocurrency weekly, airdropped to the holder Telos or Seeds account. Learn more at regenprotocol.finance
   key : Description
   value : stringQmVW7huk4Ys9ssVNbtrbY6qRLsZwmWomzEYt5mrnzHzFJi
   key : img
   value : stringSeeds Money NFTREE Tier 4
   key : name
mutable_data :
template_id : 37
asset_id : 3298534883702
schema_name : trees
new_asset_owner : daofundtoken
collection_name : seedsnftrees
6898ececad...
220607544
2022-06-14 20:59:36

immutable_data :
authorized_minter : seedsnftrees
mutable_data :
template_id : 37
schema_name : trees
new_asset_owner : daofundtoken
tokens_to_back :
collection_name : seedsnftrees
bc8defdaea...
220607533
2022-06-14 20:59:30

immutable_data :
backed_tokens :
authorized_minter : seedsnftrees
immutable_template_data :
   value : stringA 100 000 Seed Money Tree. This NFT generates Seeds cryptocurrency weekly, airdropped to the holder Telos or Seeds account. Learn more at regenprotocol.finance
   key : Description
   value : stringQmVW7huk4Ys9ssVNbtrbY6qRLsZwmWomzEYt5mrnzHzFJi
   key : img
   value : stringSeeds Money NFTREE Tier 4
   key : name
mutable_data :
template_id : 37
asset_id : 3298534883701
schema_name : trees
new_asset_owner : daofundtoken
collection_name : seedsnftrees
bc8defdaea...
220607533
2022-06-14 20:59:30

immutable_data :
authorized_minter : seedsnftrees
mutable_data :
template_id : 37
schema_name : trees
new_asset_owner : daofundtoken
tokens_to_back :
collection_name : seedsnftrees
addfb5e3b6...
220607520
2022-06-14 20:59:24

immutable_data :
backed_tokens :
authorized_minter : seedsnftrees
immutable_template_data :
   value : stringA 100 000 Seed Money Tree. This NFT generates Seeds cryptocurrency weekly, airdropped to the holder Telos or Seeds account. Learn more at regenprotocol.finance
   key : Description
   value : stringQmVW7huk4Ys9ssVNbtrbY6qRLsZwmWomzEYt5mrnzHzFJi
   key : img
   value : stringSeeds Money NFTREE Tier 4
   key : name
mutable_data :
template_id : 37
asset_id : 3298534883700
schema_name : trees
new_asset_owner : daofundtoken
collection_name : seedsnftrees
addfb5e3b6...
220607520
2022-06-14 20:59:24

immutable_data :
authorized_minter : seedsnftrees
mutable_data :
template_id : 37
schema_name : trees
new_asset_owner : daofundtoken
tokens_to_back :
collection_name : seedsnftrees